sterke eerstelijnszorg zorgbegeleiding hét ontmoetingshuis dagcentrum groepswonen buddywerking vorming ontmoetingscirkels

Ontstaan

De coöperatie Zorgcirkels Jongdementie werd op 31 juli 2017 opgericht in de schoot van vzw Woonzorgnet-Dijleland en het Expertisecentrum Vlaams-Brabant Memo. Het is een zorgorganisatie met de doelgroep en tegelijk voor de doelgroep! Jonge mensen met dementie zijn immers ook vennoten en stippelen mee de toekomst uit van de coöperatie. Een unicum in Vlaanderen! Uiteraard kan u als professionele of sympathiserende vennoot dit initiatief mee versterken door aandelen te verwerven.

Doel van de coöperatie Zorgcirkels Jongdementie
Het sociaal oogmerk dat de coöperatie via haar activiteiten nastreeft is het verhogen van de deskundigheid en de levenskwaliteit van de jonge mensen met dementie, hun mantelzorgers en de betrokken professionelen.
De keuze voor een CVBA met sociaal oogmerk was evident. Jonge mensen met dementie bepalen zij aan zij met de professionele partners de werking van de coöperatie. Eigenaarschap en medezeggenschap zijn essentiële kenmerken van deze werkingsvorm en zo creëren we een meerwaarde voor de doelgroep en voor de maatschappij. 
Dat Zorgcirkels Jongdementie de eerste Vlaamse zorgcoöperatie is, daar hebben we hard voor gewerkt en zijn we trots op. Wij zijn uniek in Vlaanderen en dat mag geweten worden!

Bestuurders
Vzw Woonzorgnet-Dijleland (oprichter)
Steven Vancraesbeeck, cvba Thuisverpleging Meerdael (oprichter)
Els Van Weert, vzw Landelijke Thuiszorg (oprichter)
Erik Meulemans en Isabelle Mertens (oprichter)
Marc De Beir (oprichter)
Magda Aelvoet
Jacques Roggen (voorzitter)