sterke eerstelijnszorg zorgbegeleiding hét ontmoetingshuis dagcentrum groepswonen buddywerking vorming ontmoetingscirkels

Doe een gift

Jouw bijdrage creëert kansen

Zorgcirkels Jongdementie is onmisbaar binnen het zorglandschap met Vlaams-Brabant als uitvalsbasis. De toekomst is echter onzeker. Jaarlijks kost het € 200.000 om Zorgcirkels Jongdementie draaiende te houden. De Vlaamse Overheid subsidieert een beperkt deel van de loonkost. Om Zorgcirkels Jongdementie overeind te houden, rekenen we op projectgelden, benefieten, gulle giften en jouw steun. Enkel dankzij jouw steun kunnen we dit aanbod voor mensen met jongdementie, hun families, vrijwilligers professionelen blijven realiseren. Jouw steun maakt dat Zorgcirkels Jongdementie zijn succesvolle werking verderzet.

Financiële gift

Doneren kan rechtstreeks op het rekeningnummer: BE85 7360 3849 3506 van CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie. Wens je een fiscaal attest, dan kan je via de partnerorganisatie Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een gift overmaken op het rekeningnummer: BE13 7350 1899 7739 met vermelding van ‘Zorgcirkels Jongdementie’.

Wie een schenking formeel wil laten registreren, bv. met een notariële akte, kan dat uiteraard. In dat geval zijn er evenwel schenkbelastingen verschuldigd (op 1/3/2018 bedraagt dit 7%)

Materiële gift

Naast een geldelijke steun kan je een gift in natura schenken. Wens je te weten of het voorwerp of goed dat je wil schenken, een nieuw leven kan vinden binnen Zorgcirkels Jongdementie, neem dan gerust contact met ons op.
Wie een schenking formeel wil laten registreren, bv. met een notariële akte, kan dat uiteraard. In dat geval zijn er evenwel schenkbelastingen of registratierechten verschuldigd (op 1/10/2016 bedragen deze 5,5%)
Wij bespreken de verschillende financiële opties graag met jou, neem vrijblijvend contact met ons op.
Meer informatie over giften en schenkingen:
Elif Can – 016 28 47 90