sterke eerstelijnszorg zorgbegeleiding hét ontmoetingshuis dagcentrum groepswonen buddywerking vorming ontmoetingscirkels

Ontstaan Zorgcirkels Jongdementie

Het expertisecentrum dementie Vlaams-Brabant Memo kiest al jaren bewust voor deze kwetsbare doelgroep. Memo-consulente Annemie Janssens was initiatiefnemer en mede-auteur van de eerste twee Nederlandstalige boeken over dementie op jonge leeftijd (‘Wegwijs in dementie op jonge leeftijd’ en ‘Dementie op jonge leeftijd’), richtte het eerste praatcafé jongdementie in Vlaanderen en de Vlaamse ontmoetingsdag jongdementie op en was stichtend lid van de Vlaamse Werkgroep Jongdementie. Daarnaast begeleidt Memo ruim 10 jaar gezinnen met jongdementie in hun zoektocht naar passende omgangs- en begeleidingsvormen en werd dus danig geconfronteerd met de noodkreten van deze personen met jongdementie, hun omgeving en professionele hulpverleners. Uit deze begeleidingen bleven de noden aan extra omkadering naar voor komen. Memo nam in het voorjaar 2015 het initiatief om met partners te kunnen voorzien in deze extra zorg. Zo ontstonden de Zorgcirkels Jongdementie.