sterke eerstelijnszorg zorgbegeleiding hét ontmoetingshuis dagcentrum groepswonen buddywerking vorming ontmoetingscirkels

Dementie op jonge leeftijd

Dementie op jonge leeftijd is dementie waarbij de eerste symptomen optreden voor de leeftijd van 65 jaar. In de provincie Vlaams-Brabant wonen naar schatting 300 à 1000 personen met dementie op jonge leeftijd. Ieder jaar zouden er ongeveer 60 nieuwe diagnoses worden gesteld in onze provincie.

De ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie blijven de meest voorkomende oorzaken van jongdementie, daarentegen komen frontotemporale degeneratie, dementie met lewy bodies en andere zeldzame vormen frequenter voor dan bij ouderen met dementie. Dit verschil in oorzaken verklaart ten dele waarom de symptomen op jonge leeftijd vaak anders en soms complexer zijn dan op oudere leeftijd. Problemen met oriëntatie, dagelijks handelen of gedragsveranderingen staan soms meer op de voorgrond dan geheugenklachten. Vaak lukt het niet meer op het werk. Dit bemoeilijkt de diagnosestelling: dikwijls wordt eerder gedacht aan een depressie, burn-out, andere psychiatrische beelden, relatieproblemen,… dan aan dementie.