sterke eerstelijnszorg zorgbegeleiding hét ontmoetingshuis dagcentrum groepswonen buddywerking vorming ontmoetingscirkels

Schenk via testament

Bij het opstellen van een testament denken steeds meer mensen na om hun erfenis of een deel daarvan na te laten aan een goed doel, een project of organisatie waarin zij geloven.
Je kan zelf een testament opstellen of dat samen met een notaris doen. Jij beschikt vrij over het deel van de erfenis dat niet voorbehouden is aan de wettelijk beschermde erfgenamen, bv. jouw kinderen. Praat erover met je notaris. Meer info op testament.be