sterke eerstelijnszorg zorgbegeleiding hét ontmoetingshuis dagcentrum groepswonen buddywerking vorming ontmoetingscirkels

Successvolle werking

Sinds de start in 2016 zijn er belangrijke stappen gezet. ook kwantitatief en kwalitatief tekent zich een mooi traject af. Zorgcirkels Jongdementie komt op kruissnelheid. Op 31 juli 2017 kwam de coöperatie (cvba-so) Zorgcirkels Jongdementie tot stand.

  • De noodzaak van Hét ontmoetingshuis blijkt uit het stijgend aantal gebruikers. Dagelijks komen er 12 tot 25 bezoekers over de vloer.
  • Families met jongdemntie voelen zich ondersteund door de zorgbegeleider die op maat antwoorden zoekt op hun vragen.
  • Mantelzorgers vinden hun wg naar het aanbod van het Praatcafé Jongdementie, mantzelzorggroepen, ontmoetingsmomenten en vormingsreeksen.
  • Meer en meer ontplooit Zorgcirkels Jongdementie zich als een inspiratiebron en netwerk van expertise rond zowel professsionele als geïntegreerde zorg voor jongdementie.
  • Door gerichte acties rond genuanceerde beeldvorming en het stimuleren van blijvende maatschappelijke deelname komt jongdementie stilaan maar zeker uit de taboesfeer.
  • Steeds meer mensen geloven in het aanbod en de waardevolle werking van Zorgcirkels Jongdementie. Het netwerk van bezielers, het aantal vrijwilligers dat de dagelijkse werking ondersteunt en het aantal particulieren en bedrijven die financieel bijdragen, breidt voortdurend uit.
  • Losse samenwerkingen groeien uit tot op elkaar afgestemde en verankerde partnerschappen en versterken het aanbod en de expertise.