sterke eerstelijnszorg zorgbegeleiding hét ontmoetingshuis dagcentrum groepswonen buddywerking vorming ontmoetingscirkels

Toekomstplannen

  • Verbreden van de zorgregio richting Halle-Vilvoorde
  • Uitbreiding van de openingsdagen van Hét ontmoetingshuis naar 4 dagen per week.
  • Verhogen van de visibiliteit en naambekendheid door o.a. de organisatie van studiedagen, symposia en diverse initiatieven.
  • Inzetten op integratie door middel van buurtgerichte werking.