sterke eerstelijnszorg zorgbegeleiding hét ontmoetingshuis dagcentrum groepswonen buddywerking vorming ontmoetingscirkels

BUDDYWERKING


Een buddy is een vrijwilliger die tijd doorbrengt of activiteiten doet met de persoon met jongdementie. Zo helpt hij om de leefwereld van die persoon zo ruim mogelijk te houden. Tegelijk geeft dit de partner (en het gezin) tijd en ademruimte.

Een buddy wil er in de eerste plaats zijn voor de persoon met jongdementie. Daarom vertrekt hij altijd van de interesses van die persoon met jongdementie – het is belangrijk dat het ‘klikt’.

De persoon met jongdementie ontmoet zijn buddy thuis, in Hét ontmoetingshuis of waar hij of zij het fijn vindt. Dit gebeurt na afspraak of op vooraf afgesproken momenten. Samen doen ze dingen waar de persoon met jongdementie van houdt, beoefenen ze zijn of haar hobby of doen ze gewone dagelijkse activiteiten.

De buddy volgt met regelmaat vorming voor vrijwilligers van de Zorgcirkels Jongdementie en werkt gratis.

 

Contact en info:

Kristel Denruyter

0494 84 45 75 of kristel.denruyter@zcjd.be