sterke eerstelijnszorg zorgbegeleiding hét ontmoetingshuis dagcentrum groepswonen buddywerking vorming ontmoetingscirkels

GROEPSWONEN


Het woonzorgcentrum De Wingerd biedt een groepswoning aan 8 jonge mensen met dementie in woning 1. Wanneer deze woning volzet is, kunnen jonge bewoners ook terecht in de andere woningen van De Wingerd. De personeelsleden van uiteenlopende disciplines (zorgkundigen, verpleegkundigen, kinesitherapeut, ergotherapeut en orthopedagoog) zorgen voor een aangepast activiteitenaanbod. Dit kan zowel individueel als in groep. Nele Huwels (verpleegkundige) en Ellen Bertels (orthopedagoge) organiseren dit aanbod op maat in alle woningen van De Wingerd waar jonge mensen met dementie verblijven. Woning 1 is ingericht rekening houdend met de leeftijd en de leefsfeer van de jonge bewoners.

Om te blijven werken aan verbetering en uitbreiding van het zorgaanbod jongdementie in De Wingerd, komt driemaandelijks de werkgroep jongdementie samen.


groepswonen

Verpleegkundige Nele Huwels vertelt: "Op een mooie zonnige septemberdag wandelden we met een paar jonge bewoners van De Wingerd naar de wekelijkse markt in Leuven. We genoten er van enkele lekkernijen en sommigen onder ons hebben ook iets gekocht. Nadien bracht de lijnbus ons terug naar De Wingerd. "

 
Adres:

Wingerdstraat 14
3000 Leuven

 

Nieuwe aanmeldingen: 
Brenda Van Espen, onthaal en opname
016 28 47 93 of brenda.van.espen@wingerd.info


Inhoudelijke informatie: 
Saskia Dickens, zorgcoördinator woning 1-4
016 28 48 01 of saskia.dickens@wingerd.info