sterke eerstelijnszorg zorgbegeleiding hét ontmoetingshuis dagcentrum groepswonen buddywerking vorming ontmoetingscirkels

STERKE EERSTELIJNSZORG


Elkaar beter leren kennen leidt tot een betere samenwerking. Daarom brengen we alle partners uit de eerstelijnszorg samen om de begeleiding en zorg af te stemmen op jonge mensen met dementie en hun gezin.

De kennis en expertise uit de eerstelijnszorg wordt onder andere gedeeld via de werkgroep eerstelijnszorg en zorgbegeleiding. Deze werkgroep wordt vertegenwoordigd door CM Leuven, Familiehulp, Landelijke thuiszorg, VVSG, SEL Goal, Thuisverpleging Meerdael, UZ Leuven en OCMW Leuven. De Zorgcirkels streven naar neutraliteit en vrije keuze van de gebruikers van alle eerstelijnsdiensten. We houden de communicatie met alle eerstelijnsdiensten open.

 

Contact en info:

Kristel Denruyter

0494 84 45 75 of kristel.denruyter@zcjd.be