sterke eerstelijnszorg zorgbegeleiding hét ontmoetingshuis dagcentrum groepswonen buddywerking vorming ontmoetingscirkels

VORMING


Dementie is een complex ziektebeeld met vele oorzaken en verschijningsvormen. Voor mantelzorgers, familie en de omgeving van een jonge persoon met dementie start na de diagnose een moeizame zoektocht naar het leren omgaan met de ziekte. De cirkel vorming wil via korte en lange vormingstrajecten, zowel op vraag als in open aanbod, iedereen die met jongdementie geconfronteerd wordt hierbij helpen. Via het verwerven van inzicht in de ziekte, kennisverhoging en het aanleren van nieuwe vaardigheden willen we zowel de kwaliteit van leven van de persoon met jongdementie als die van zijn omgeving verbeteren.

Andere actiepunten zijn: infoavonden voor het grote publiek, congressen, vormingstrajecten voor buddies en vrijwilligers, intervisies,... .

Ook de cursus ‘Dementie en nU’ wil zowel een ontmoetingsmoment als een vormingsmoment zijn voor mantelzorgers.

Leren omgaan met jonge mensen met dementie is een proces dat nooit stopt. Liefst willen we de hele samenleving sensibiliseren. We wensen het taboe dat nog steeds bestaat over (jong)dementie te doorbreken en werken actief mee aan een meer genuanceerde beeldvorming (www.onthoumens.be). Dit doen we via bekendmaking in de media, het actief betrekken van onze ambassadeurs bij de werking van de zorgcirkels jongdementie en een goede samenwerking met verschillende onderwijs- , zorg- en welzijnsorganisaties.

 

Contact en info:

Katja Van Goethem

016 29 50 59 of zorgcirkelsjongdementie@zcjd.be