sterke eerstelijnszorg zorgbegeleiding hét ontmoetingshuis dagcentrum groepswonen buddywerking vorming ontmoetingscirkels

ZORGBEGELEIDING


Onze zorgbegeleider begeleidt jonge mensen met dementie en hun familie. Kristel biedt een luisterend oor en ondersteunt het gezin op psychisch en emotioneel vlak, zodat de draagkracht verhoogt. Als zorgbegeleider zorgt ze er mee voor dat personen met jongdementie en hun gezin maximaal kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Door regelmatige contacten kan ze een vaste aanspreek- en vertrouwensfiguur worden. Ze organiseert overleg en afstemming tussen de verschillende partners in diagnostiek, ondersteuning en zorg. Als zorgbegeleider bespreekt ze de mogelijke financiële en andere hulpmiddelen en begeleidt ze het gezin naar de door hen gekozen zorgorganisatie.

Als het gezin dit wenst, realiseren we langdurige begeleiding en zorg op maat, zowel aan huis, in Hét ontmoetingshuis, als in een aangepaste omgeving.

 

Contact en info:

Kristel Denruyter

0494 84 45 75 of kristel.denruyter@zcjd.be